VIP kerroin T1 T2 Yhteensä
Paikalla makuu 2 9 9,5 18,5
Idari 3 8 8,5 24,75
Ohjattu nouto 3 8,5 8,5 25,5
Hyppynouto 3 9 9 27
Kaukot 4 7 8 30
Yhteensä       125,75