Mette          
  Kerroin T1 T2 KA Yht
Makaaminen 2 9,5 9 9,25 18,5
Istuminen 3 10 10 10 30
Seuruu 3 8 7,5 7,75 23,25
L-tulo 4 8 8 8 32
Ruutu 4 8,5 9 8,75 35
Ohjattu 3 9 8,5 8,75 26,25
Idari 3 9 9 9 27
Hyppy 3 8,5 9 8,75 26,25
Tunnari 3 5,5 8 6,75 20,25
Kaukot 4 8 7,5 7,75 31
          269,5

Tunnarissa Mette piti hulluja jännityksessä ja tutki kapuloita hetken. Oma putosi Heidin kädestä juuri liikkeen lopussa. Mutta se oli OMA!